Sunati-ne: 0365 730 931

Despre noi

Oferta educațională

Școala noastră oferă discipline opționale care servesc nevoilor actuale ale educației și anume limba engleză, limba germană, informatică și sport. Gradul de atractivitate al ofertei noastre educaţionale este sporit de prestaţia calitativă remarcabilă a tuturor cadrelor didactice, a climatului de responsabilitate şi profesionalism, a bazei materiale adecvate, a relaţiei foarte bune cu partenerii din comunitatea locală, a angajării tuturor factorilor de execuţie şi decizie în organizarea procesului instructiv-educativ, asigurându-se în felul acesta obţinerea de rezultate bune şi foarte bune şi un succes garantat în evoluţia socio-profesională a fiecărui absolvent.

Spaţiul şcolar

Școala Gimnazială Romulus Guga dispune în prezent de o clădire în care sunt:

 • Săli de clasă: 29 (în care elevii învaţă într-un singur schimb), în 3 dintre ele funcționează grădinița PN nr. 20
 • Laboratoare: 3 (Informatică, Fizică-Chimie și Biologie)
 • Cabinete: 4 (Geografie, Limba Română, Limba Maghiară și Matematică)
 • Bibliotecă: 16738 de volume - publicaţii periodice din ţară şi străinătate
 • 2 săli de sport
 • 5 terenuri de baschet amenajate în curtea școlii
 • Cabinet medical
 • Cabinet de logopedie și cabinet psihologic
 • Cabinet stomatologie

Laboratorul de informatică este dotat cu:

 • conectare permanentă la Internet prin fibră optică;
 • o reţea formată din 40 calculatoare HP Compaq 8200 Elite;
 • licențe windows si office 365°, la care vor avea acces 230 de elevi;